Thursday, 5 January 2012

BAHAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

DEFINI BAHAN SUMBER : 
 • Peralatan atau perkakasan dan bahan perisian media yang telah dikenalpasti untuk dipilih, dibina dan dipinda bagi menyokong dan mengendalikan sendiri proses p&p ( Yusof : 1992 )
 • Apa - apa penerbitan, bahan, gambar, perkakas, model, carta, objek alat radas yang berperanan untuk menyebarkan atau meningkatkan proses p&p.

PENGKELASAN BAHAN SUMBER
 1. Bercetak 
 • al-quran
 • nota edaran
 • risalah
 • jurnal
 • modul pembelajaran
 • buku teks
 • surat khabar
 • buku rujukan

     2. Tidak bercetak 
 • bahan visual bukan tayang
 • bahan visual tayang 2D
 • bahan audio
 • bahan audio visual
 • bahan komputer
 • bahan 3D
 • bahan permainan
 • simulasi bahan maujud
KEPENTINGAN BAHAN SUMBER
 1. Mengatasi masalah kekurangan masa dan tenaga pengajar
 2. Memperkayakan pengalaman pelajar
 3. Pembelajaran menjadi lebih seronok
 4. Mencetuskan minat murid terhadap pengajaran guru
 5. Memperjelaskan penyampaian mesej bahan pengajaran
 6. Mengatasi batasan ruang waktu dan pancaindera pelajar ( bawa masuk situasi sebenar ke dalam bilik darjah melalui tayangan video dan sebagainya )
 7. Melibatkan murid secara aktif dalam p&p
 8. Memperoleh pengalaman dan persepsi yang sama

PRINSIP PENGGUNAAN BAHAN SUMBER
 1. Ketahanan : boleh dipakai dalam jangka masa panjang
 2. Kos yang murah dan sesuai dengan kedudukan kewangan guru
 3. Kesesuaian dari sudut teknikal
 4. Ketetapan maklumat

No comments:

Post a Comment