Saturday, 31 December 2011

PENDAHULUAN PENILAIAN

Penilaian dalam pendidikan merupakan suatu proses atau suatu sistem yang merangkumi aktiviti -aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya seperti merancang aktiviti P&P yang selanjutnya dengan lebih berkesan.

Proses penilaian melibatkan 3 langkah yang utama iaitu :
  • mendapatkan maklumat melalui cara mengukur
  • menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran
  • membuat suatu pentaksiran tentang hasil pengukuran.
Prosedur penilaian mengandungi aspek - aspek pengujian, pengukuran penganalisaan dan penyimpulan.Secara ringkasnya boleh dialksanakan dalam 5 peringkat iaitu :
  • peringkat persediaan ujian
  • peringkat pentadbiran ujian
  • peringkat pemeriksaan dan pengukuran
  • peringkat analisi
  • peringkat interpretasi dan tindakan

p/s : rujukan : Pengajian Agama Islam & j-Qaf metodologi dan pedagogi pendidikan. ( Ahmad Mohd Salleh )

1 comment: